Khách sạn Số 1 Hàng Đậu sử dụng sàn gỗ Vietone

PROJECT DETAILS

Công trình Khách sạn Số 1 Hàng Đậu sử dụng toàn bộ sàn gỗ Vietone – Made in Việt Nam mã V0888

RELATED PROJECTS

0765 8888 99